Datum: zondag 04 juni 2023

Aanvang: 17:00

zondag 4 juni, 17.00 uur verzorgen de Evensingers onder leiding van Ineke Wijkhuijs-van den Driest weer een Evensong in de Jacobskerk, deze keer met het thema ‘Laat er licht zijn’.

De lezing uit het Oude Testament is Genesis 1: 1-5 en 26-27 en Genesis 2: 1-3. In dit scheppingsverhaal wordt het duister van het licht gescheiden en ontstaat al het leven op aarde, inclusief de mens. Psalm 8 (op muziek van J. Randall) sluit hier prachtig op aan: deze psalm bezingt het scheppingswerk van de Heer en de taak die hij de mens heeft gesteld om deze schepping te goed te beheren. Naast de lezing uit het OT en de Psalm, wordt er gelezen uit Romeinen 11: 33-36.

Op zondag Trinitatis: de zondag van de heilige Drie-eenheid, is het gekozen thema heel relevant. We herkennen hierin drie aspecten van God: de scheppende kracht (God de Vader), het woord dat gegeven en gehouden wordt (het vleesgeworden woord: de Zoon) en de geestdrift (de Heilige Geest).  Het anthem dat voor Zondag Trinitatis is gekozen, is: “O Trinity, most blessed light” van Malcolm Archer. De tekst van dit anthem kennen wij in Nederlandse vertaling als Lied 237 (O, zalig licht, Drievuldigheid).

Voorganger in deze Evensong is Rev. Pascal Handschinn en Jos Vogel is de organist.

Bekijk de volledige agenda