Stichting Instandhouding Sint Jacobskerk Vlissingen

De Stichting, opgericht op 29 maart 2005, heeft ten doel het mede instandhouden van het historische kerkgebouw en het bevorderen van de belangstelling voor dat monument.

De Stichting zet zich in voor het verkrijgen van subsidies en fondsen ten behoeve van de hoge kosten van onderhoud van het gebouw. Tevens wil de Stichting donateurs werven die met een jaarlijkse bijdrage bereid zijn te helpen om de toekomst van het gebouw veilig te stellen. 

De Stichting is een ANBI-goedgekeurde instelling. Klik voor de details: hier.


Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

  • De heer C. Zuiddam, voorzitter
  • Mevrouw M.A. Jumelet-Volmer, secretaris
  • De heer C.T. Steneker, penningmeester
  • De heer J.H. Sinke, algemeen lid
  • Mevrouw M. van Vliet, algemeen lid
  • Mevrouw W. Waters, algemeen lid